Home - Thuis in Tuinen - Ontwerp - Onderhoud- Aanleg - Contact - Foto's

Alklust - Tuinen ontwerp

Ontwerp

Wij maken ontwerpen voor zowel nieuw aan te leggen tuinen als voor bestaande tuinen.
Hierbij staan uiteraard de wensen en het budget van de opdrachtgever voorop.

Meer voorbeelden van ons werk bekijken? klik hier!!

De nieuwe tuin:

wilt u een volledig nieuw aangelegde tuin of moet een tuin bij een nieuwbouwwoning worden
ontworpen dan nemen wij alle aspecten eerst zorgvuldig met u door. Niet eerder dan dat al uw
wensen bekend zijn wordt een schets gemaakt. Nadat de schets met u is besproken en eventuele
wijzigingen zijn aangebracht, wordt een volledig ontwerp gemaakt. Bij dit ontwerp kunnen wij
tevens een beplantingsplan en de beplanting leveren. Uiteraard wordt bij de samenstelling
uitgegaan van uw wensen en de mogelijkheden die de tuin zelf biedt (zonligging, bodemsoort,
plantensoorten die elkaar verdragen etc.).


De bestaande tuin:
Ook als u een gedeelte van uw tuin wilt aanpakken of de bestaande tuin zodanig wilt aanpassen
dat hij beter bij uw wensen past, nemen wij eerst alle aspecten uitgebreid met u door.
Een groots effect kan al met een kleine aanpassing worden bereikt! Ook dan maken we een
schets zodat u de aanpassingen in combinatie met de bestaande situatie kunt overzien.
Pas als u tevreden bent over het resultaat maken we het definitieve ontwerp met een (eventueel)
bijpassend beplantingsplan.


Wanneer wel en wanneer geen ontwerp?
Veel mensen weten vaak al precies wat ze waar willen uitvoeren en hebben helemaal geen
behoefte aan een uitgebreid ontwerp, meestal is een goed advies en evt. een kleine schets
al voldoende om een duidelijk beeld te krijgen. Het komt ook voor dat men alleen wil weten
welke planten waar geplant zijn. In dat geval is alleen een beplantingsplan van toepassing
en zal geen volledig ontwerp worden gemaakt.


Stelt u prijs op een volledig ontwerp of wilt u uw tuin zogezegd "onder architectuur" laten ontwerpen,
dan wordt uiteraard een en ander volgens de regelen der kunst vakkundig uitgevoerd door onze
bekwame medewerkers.

Meer voorbeelden van ons werk bekijken? klik hier!!