Home - Thuis in Tuinen - Ontwerp - Onderhoud- Aanleg - Contact - Foto's

Alklust - Welkom

Onderhoud

Algemeen onderhoud:
Met een gemiddelde van 1x per 2 à 3 weken wordt de tuin nagelopen en ontdaan van onkruid
en uitgebloeide vaste planten. Struiken en hagen worden gesnoeid, er wordt voeding gegeven
en de tuin wordt zomer- en/of winterklaar gemaakt (inclusief). Eventuele reparaties worden
uitgevoerd en indien nodig wordt beplanting vervangen of aangevuld. Uiteraard worden déze werkzaamheden vooraf aan u gemeld en met u besproken. Dit is de meest uitgebreide vorm
waarin wij het terrein en de bijbehorende borders het gehele seizoen (maart tot en met november)
in optimale staat houden.

Zomer- en winterklaar maken:
Zoals de naam al zegt wordt in het voorjaar de tuin zomerklaar gemaakt.
Dit houdt o.a. in dat struiken en bomen gesnoeid worden, eventueel afgedekte planten weer voor
de groei klaargemaakt worden etc. In het najaar wordt de tuin voorbereid op de rustperiode in de winter. Vorstgevoelige planten worden afgedekt enz.

Wij komen dan 2x per jaar bij u langs.

Snoeien van bomen en hagen:
Indien u een variatie aan bomen en hagen in de tuin of op het terrein heeft staan,
spreken wij met u af welke periodes het meest geschikt zijn voor de snoei van die betreffende haag en/of boom. Uiteraard worden deze werkzaamheden vakkundig door onze medewerkers uitgevoerd.
Wij leveren in alle gevallen na ons bezoek de tuin schoon en netjes op en verzorgen de afvoer
van het tuin- en snoeiafval.

Meer voorbeelden van ons werk bekijken? klik hier!!